010 - 260 01 25

Screenen sollicitanten

Deze sollicitant…
Wyst weet waar u aan begint!  

U wilt graag de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Met het aannemen van personeel geeft u soms behoorlijke verantwoordelijkheden uit handen. Maar kan déze sollicitant dat aan? U wilt weten met wie u van doen hebt! Wyst zoekt het voor u uit, zodat u weet wat u aan elkaar heeft! particulier-recherchebureau-wyst

Als u een sollicitant hebt die u wilt laten screenen, is het wel zo netjes en soms verplicht dat u de sollicitant van uw voornemen op de hoogte stelt. Wyst weet van de regels en begeleidt u zorgvuldig in het proces! Voor werkgevers is het van belang om betrouwbaar personeel in dienst te hebben. Screening is een hulpmiddel om de risico’s te beperken. Voor bepaalde functies (bijvoorbeeld in de kinderopvang) is screening zelfs wettelijk verplicht. 

Screening kan zeer ingrijpend zijn voor de privacy van de betrokkene. Daarom is screening alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden toegestaan. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de werkgever een legitieme reden (gerechtvaardigd belang) heeft en dat de screening noodzakelijk is. De informatie die men over een sollicitant wil inwinnen, mag alleen betrekking hebben op de te vervullen functie en mag geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. 

Als u als werkgever voor het screenen een recherchebureau inschakelt, moet de sollicitant hierover wel geïnformeerd worden. Recherchebureaus dienen zich te houden aan de Gedragscode sector particuliere recherchebureaus. 

Wyst weet wat wel en wat niet. En bovendien: de uitkomst kan maar duidelijk zijn! Wyst dus!